top of page

Østre Gausdal Musikkforening i 125 år

Del I: De første årene

Det er litt rart å tenke på at de tre voksenkorpsene i Gausdal i år er til sammen 350 år. Vestre Gausdal Musikkforening ble stiftet i 1892, Follebu Musikkforening i 1894 og altså ØGM i 1893.

Det er vel verdt å spørre: hvorfor denne plutselige interessen for korpsmusikk i Gausdalsbygdene?

Jørstadmoen og Anton Dalseg

Jørstadmoen militærleir hadde eget musikkorps på denne tida og det gjorde at unge menn i nærområdene fikk kjennskap til hornmusikk.

På denne tida var Anton Dalseg fra Fåvang ( 1864-1924) musikalsk leder på Jørstadmoen. Dalseg var en allsidig og meget aktiv musiker. Han reiste rundt omkring i distriktet som korpsinstruktør og ble på den måten «fødselshjelper» ikke bare for ØGM. Hans instrument var klarinett, men han spilte også fele. Han drev med innsamling av folkemusikk, og han komponerte også flere melodier. Han har bla. laget en reinlender som heter «Hilsen til Gausdal».

Anton Dalseg, musikkfanejunker, f. 2

Musikkfanejunker Anton Dalseg.

Første dirigent og instruktør for ØGM 
(Foto: Ringebu Historielag)

1893: Første musikkmøte på Myre

Vi må altså regne med at militærmusikken på Jørstadmoen virket som en inspirator for unge gutter her i Østre, og på nyåret i 1893 startet arbeidet med å få satt i gang en hornmusikkforening. Ni musikere møtte opp på garden Myre og korpset ble konstituert. På dette første musikkmøtet i ØGM’s historie ble det inntegnet følgende medlemmer:

Amund Hage.jpg

Amund Hage

AmundThallaug.png

Amund Thallaug

OlafMyhre.png

Olaf Myhre

TrygveBjørneng.png

Trygve Nielsen Bjørneng

TorgerSønstevold.png

Torger Sønstevold

HansSeielstad.png

Hans Seielstad

Avatar 108

Odd Nielsen

KristioanHolen.png

Kristian Holen

Avatar 82

Laurits Lillemoen

Til instruktør sikret foreningen seg den tidligere nevnte Anton Dalseg. Instrumentene som ble kjøpt inn var: 2 ess-kornetter, 2 b-kornetter, 2 tenorer, 2 althorn, 1 tuba og tromme.

 

I den første tida hadde ikke foreningen notestativer. Dette var i midlertid ikke noe problem. Det var alltid nok av jenter som møtte opp for å holde notene for de «glade musikanter».

 

Øvelsene ble drevet med stor energi på gardene Rokvam, Hage, Myre og Segalstad. Disse unge menn, i alderen 16 år og oppover, øvde iherdig, og allerede første året hadde bygdafolket glede av «Musikken». Det ble unektelig adskillig mer fart over 17.mai-feiringen når «Musikken» var med. I tillegg spilte foreningen på et utall folkefester. Skarpskyttermarsjen og Møllermarsjen klang nok mang en gang fengende til glede for både store og små.

 

Foreningen arbeidet meget godt i vel ti år framover. Da reiste en del av stifterne fra bygda og det ble vanskelig å drive.

OleEngeland.png

Ole Engeland, korpsmusiker og spillemann.
Sentral person i ØGM gjennom mer enn 30 år.

1907: Ole Engeland tar roret

Når året 1907 nevnes spesielt, er det av to grunner: Det er fra det året den eldste bevarte protokollen finnes, og det er det året da Ole Engeland startet sitt lange og oppofrende arbeid for ØGM.

 

Av protokollen fra årene etter 1907 går det fram at aktiviteten var litt opp og ned, men spilte gjorde de. På den tida var det populært med såkalte korgfester. Disse gikk ut på at jentene fylte opp ei korg med noe å servere mens guttene betalte inngang. Slike fester arrangerte ØGM mange av. Enkelte ganger kunne disse festene bli litt for ville. Det står om en fest: «Det ble en meget belivet aften, kanskje vel meget av det gode da enkelte av festdeltagerne begynte å slåss».

 

Tilbake til familien Engeland og ØGM. I en årrekke ble musikkøvelsene holdt på Engeland. Hver gang spanderte fru Ida kaffe til musikerne, og de følte seg bestandig veldig godt mottatt der.

 

I tida fram mot 1920 er det litt uklart hvordan foreningens virke var. Erik Holen har fortalt at han begynte i ØGM i 1917 og at øvelsene den gang fortsatt var på Engeland. Dirigent var da Anton Dalseg, når de hadde noen. Medlemmer rundt 1917 var: Ole, Jon, Torbjørn og Eiliv Engeland, Sigurd Granlund, Andreas og Erik Holen, Olaf Sæther, Per og Einar Gryte.

bottom of page