top of page

Østre Gausdal Musikkforening i 125 år
- et historisk tilbakeblikk.

ØGM-1927.jpeg

ØGM i Østre Gausdal Prestegard 1927. F.v. foran: Einar Glomnes, Ole Seielstad, Håkon Thallaug og Jens Bø. F.v. bak: Aksel Jobakken, Erik Holen, Mathias Stormoen, Per Grythe, Einar Paulsrud, Teodor Lund, Jon Sjurrud, Mathias Paulsrud og Konrad Johnsen 
(Foto: Steinar Wold)

Klikk på overskriftene nedenfor for å lese de forskjellige kapitlene:

«I den første tida hadde ikke foreningen notestativer. Dette var i midlertid ikke noe problem. Det var alltid nok av jenter som møtte opp for å holde notene for de glade musikanter.»

«Det hendte også at foreningen spilte på skirenn. Dette var ofte vanskelig siden ventilene på hornet har lett for å fryse. For å forhindre dette fikk de en gang 1 liter sprit av dyrlegen. Litt av spriten ble brukt på ventilene, men mesteparten ble vel helst brukt på musikerne.»

«Av aktivitet utenom det vanlige denne tida ble de meget populære revyene. Disse ble en stor suksess med stappfulle hus overalt. En gang var det så mye folk på det vesle bygdahuset Myrvang at det måtte foretas ekstra oppstøtting av galleriet.»

Del IV: Kommer snart!

Bygger på 100 års-jubileumsberetningen fra 1993.
Denne ble i hovedsak skrevet av Ivar Wold.

 

Øystein Veisten, 2018

bottom of page